Categories: News_lv
      Date: Aug 22, 2008
     Title: Dažādu cinkotu cauruļu, uzmalu un tauvošanās slīdragu izgatavošana
Atsaucoties uz vienas no tehniskā menedžmenta kompānijas pieprasījumu, tika izgatavotas dažādas cinkotas...

Atsaucoties uz vienas no tehniskā menedžmenta kompānijas pieprasījumu, tika izgatavotas dažādas cinkotas caurules, uzmalas, tauvošanās slīdragi tālākai transportēšanai uz kuģa borta un uzstādīšanai kruīza laikā.