Home
                  
Palīgkatla KAV - 6,3/16 remonts uz tankkuģa
08/05/09

Darbus vēroja DNV klasifikācijas sabiedrība.

Darbu apraksts:

- procedūras sagatavošana un saskaņošana ar DNV;

- cauruļu iegāde un izgatavošana pēc oriģinālajiem rasējumiem;

- cauruļu nogādāšana uz kuģa;

- cauruļu nomaiņa kuģa ekspluatācijas laikā;

- katla nopresēšana;

- katla nodošana darbībā klasifikācijas sabiedrībai DNV.

              
www.diat.lv © 2008