Home
                  
Dzenvārpstas ass novirzes novēršana
08/11/10

Ar lāzeraprīkojumu tika noteikts vai dzenvārpstas ass atrodas uz vienas ass ar galvenā dzinēja kloķvārpstas asi. Pēc mērījumu rezultātiem tika izvirpota deidvuda caurules priekšējā un aizmugurējā bukse tā, lai tiktu novērsta leņķiskā kļūda starp dzenvārpstas asi un galvenā dzinēja kloķvārpstas asi.

                    

                    

  
www.diat.lv © 2008