Categories: News_lv
      Date: Aug  5, 2009
     Title: Palīgkatla KAV - 6,3/16 remonts uz tankkuģa
Palīgkatla KAV - 6,3/16 remonts uz tankkuģa. Darbus vēroja DNV klasifikācijas...

Darbus vēroja DNV klasifikācijas sabiedrība.

Darbu apraksts:

- procedūras sagatavošana un saskaņošana ar DNV;

- cauruļu iegāde un izgatavošana pēc oriģinālajiem rasējumiem;

- cauruļu nogādāšana uz kuģa;

- cauruļu nomaiņa kuģa ekspluatācijas laikā;

- katla nopresēšana;

- katla nodošana darbībā klasifikācijas sabiedrībai DNV.